Proje Kapsamındaki Faaliyetler

 

 

Proje Kapsamındaki Faaliyetler 

 

Hane Ziyaretleri

 

Hane ziyaretleri, hayatları göç ve yoksullukla şekillenen, eğitim hakkını kullanamayan, genellikle eve, yaşadığı sokağa kapalı yaşamak durumunda olan kadınların, kendi doğal ortamları içinde, kendileriyle aynı dili ve yerel kültürü paylaşan KAMER ekibinden kadınlar tarafından ziyaret edilmesini içeren bir çalışmadır.

 

Bu çalışma şunları içerir: Tespit edilen mahallelerde kadınlarla yüzyüze görüşmeler yapmak; şiddet konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak; şiddet karşısındaki seçenekleriyle ilgili genel bilgilendirme yapmak; şiddetten korunmak ve kurtulmak için destek almak isteyenlere destek sağlamak; kadınların profil ve ihtiyaçlarını belirlemeye çalışmak.

 

Bu proje kapsamında 25 ilde 24.723 kadın kendi hanesinde ziyaret edildi. 26 ilde 26.000 hane ziyareti olarak planlanmıştı, ancak Kilis’te hane ziyareti yapılamadı; Rize’de ise hedeflenen 1.000 haneye ulaşılamadı.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İletişim Kurulması

 

26 ilde kadınların destek alabilecekleri kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilmek için çeşitli yöntemler geliştirildi ve hayata geçirildi.

 

Kurum ziyaretleri

 

26 ilde toplam 390 kamu kurum ve kuruluşu ziyaret edildi. Bu ziyaretler sırasında tüm kurum ve kuruluşlara, içinde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı yasa metni, Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler konusundaki 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesinin özeti ile kadınların durumunu, şiddetin oranını yansıtan göstergelerin yer aldığı dosyalar sunuldu; projenin hedefleri konusunda bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Kamuya Açık Toplantılar

 

Kamu kurum ve kuruluşları 26 ilde yapılan toplantılara davet edildiler. Kamuya açık gerçekleştirilen bu toplantılara illerdeki kadın ve erkekler de katıldılar, kamu kuruluşlarıyla birarada yaşadıkları sorunları paylaşma, hizmetler, destek mekanizmaları ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi edinme olanağı buldular. Bu toplantılardan 18’i proje ortağı olan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ufuk Sezgin, projenin hukuki danışmanları olan Avukat Fethiye Çetin ve Avukat Berçem Akkoç Alemdarzade’nin katılımı ile yapıldı.

 

Kamuya açık toplantılara toplam 1.000 kamu kurum ve kuruluşu yetkilisi ve 3.000 civarında kadın ve erkek katıldı. Toplantıların hedefi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uygulayıcıların toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık ve duyarlılıklarının, kadın kuruluşları ve kadınlara destek olma potansiyellerinin arttırılmasıydı.

 

Ayrıca, hane ziyareti yapılan mahallelerde “mahalle toplantıları” yapıldı. Kadınların kendi mahallelerinde, kolay ulaşabilecekleri uygun bir yerde yapılan mahalle toplantılarına katılım sağlamalarının evden çıkma süreçleri için önemli bir adım olduğu gözlendi.

 

Şiddetten Kurtulmak için Destek İsteyen Kadınlarla İşbirliği ve İzleme

 

Proje süresince 3.250 kadın yaşadığı şiddetten kurtulmak için KAMER’e başvurdu. Bu kadınlardan 1.308’i hayatlarındaki şiddet ile baş etmek için somut adımlar atmaya karar verdiler. Aldıkları kararlar doğrultusunda bir ya da birden çok kamu kurum ve kuruluşunun desteğine ihtiyaçları vardı. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyan bu kadınlara eşlik edilerek kapsamlı bir “izleme çalışması” gerçekleştirildi.

 

Sonuç olarak;

 

-Kadınların yaşadıkları şiddeti fark edip, şiddetten kurtulmak için çaba harcamaları, kentlerindeki hizmetlerden yararlanmaya başlamaları sağlandı.

 

-Uygulayıcıların zihniyetinden kaynaklanan aksaklıklar tespit edilip, ikili görüşmeler ve toplantılarla, bu mümkün olmuyorsa yetkililerle iletişim kurularak aşılmaya çalışıldı.

 

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kadınların ve ilgili erkeklerin kamuya açık toplantılarda yaşanan sorunları ve çözüm olanaklarını birlikte ele almaları, açık bir iletişim kurmaları sağlandı.

 

-Kadınların en fazla yaşadıkları şiddet türleri hane ziyaretleri, toplantılar ve izleme süreçlerinde tespit edilerek ilgili yasalar tarandı. Ulusal yasa ve mevzuatın ilgili uluslararası sözleşmelerle (özellikle İstanbul Sözleşmesi olarak anılan, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) uyumsuzluğuna dikkat çekildi.

 

 

Bu Çalışmaya Neden Gereksinim Vardı?

 

Bir yandan alan çalışmaları içinde olup birçok açıdan en dezavantajlı konumda olan kadınlar ile çalışmak, öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesini sağlamaya yönelik çalışmalarının hazırlık ve uygulama süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, uygulama ile ilgili sorunların nelerden kaynaklandığını görmek açısından önemli bir deneyim sağlamaktadır.

 

Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesi yaygın bir alanda kadınlarla doğrudan ilişki kurarak çalışan KAMER’in tabandan tavana tüm ilişkileri tanımlayarak bir izleme çalışması yapmasının yararı düşünülerek planlanmış ve yürütülmüştür.