Kadına Yönelik Şiddet Verileri

Kategoriler / Yayınlarımız / Kadın Hakları İnsan Haklarıdır

Kadına Yönelik Şiddet Verileri

 

 

 

 

Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesi Kapsamında Alınan Şiddet Başvuruları İçin Tanımlayıcı Bir Çalışma Örneği

 

Kadına yönelik şiddet son yıllarda genişleyen ve derinleşen bir araştırma konusu olarak dünya genelinde önemini korumaktadır. Bu bölüm KAMER’İN 2014 yılında yürüttüğü Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesi kapsamında şiddet başvurusu yapan 1.308 kadından alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmanın sonuçları aile içi şiddet, aile dışı şiddet ve namus cinayeti olasılığı bulunan kadınların bilgilerini içerir.

 

Başvurular İçin Kullanılan Bilgi Alma Formunda

 

Kadınların yaş, anadil, medeni durum, evlilik yaşı, evlilik şekli, çocuk sayısı, göç, eğitim durumu, çalışma durumu, sosyal güvencesi, gelir kaynakları, yaşadığı konut, konuttaki kişi sayısı, gibi genel tanımlayıcı özellikleri,

 

Şiddet sonucunda sağlık merkezi başvurusu olup olmadığı, tedavi, hastane yatışı, intihar girişimi, fiziksel durumu gibi sağlık bilgileri,

 

Şiddetin yaşandığı ilişki süresi,  şiddet davranışına ilk kez maruz kalınan dönem, şiddet şekli vb. şiddet bilgileri,

 

Şiddet uygulayan ve maruz kalanın çocuklarına davranışları ile ilgili bilgiler,

 

Şiddet sonucu herhangi bir destek aranıp aranmadığı, başvurulan yargı, kolluk, diğer kanallarla ilgili bilgiler,

 

Başvuranın gereksinimi ile ilgili bilgiler,

 

KAMER’e nasıl ulaşıldığı ve KAMER’in yaptıkları ile ilgili bilgiler,

 

Başvuranların destek aldıkları kurumların davranışları ve sonuçlar ile ilgili bilgiler yer almıştır.

 

 

İzleme Çalışması Sonuçları

 

Kadınların şiddet konusunda destek alırken uygulamada karşılaştıkları durumu tespit etmek için 3 aşamalı bir çalışma yapıldı. Birinci aşama için Takip Formu 1 kullanıldı. Hane çalışmaları sırasında tanışılan, mahalle toplantıları sırasında kamu görevlileri ile buluşmaları sağlanan 1.308 kadın KAMER’e geldikleri ilk andan itibaren izleme çalışmasının kapsamına alındı. Hane çalışmalarından hemen sonra yapmış oldukları başvurular da dikkate alınarak aşağıdaki tespitler yapıldı. İkinci ve üçüncü aşamalarda Takip Formu 2 ve 3 kullanıldı. Kadınlar zaman zaman birden fazla birimden destek almak durumunda kalmaktadırlar. Takip Formu 2, alınan 2. Destek, Takip Formu 3 ise alınan 3. Destek ile ilgili bilgileri içermektedir. 2. ve 3. aşamada kadınların tümüne bir KAMER çalışanı refakat etmiştir.