Yasal ve Yargısal Duruma İlişkin Değerlendirme

Kategoriler / Yayınlarımız / Kadın Hakları İnsan Haklarıdır

Yasal ve Yargısal Duruma İlişkin Değerlendirme

 

 

Yasal ve Yargısal Duruma İlişkin Değerlendirme

 

 

Raporun bu bölümü, “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” başlıklı proje kapsamında, KAMER Vakfı tarafından 23 şehir merkezinde düzenlenen geniş katılımlı toplantılarda ortaya çıkan örnekler ile KAMER Vakfı verileri baz alınarak, projede görevli iki avukat tarafından hazırlanmıştır.

6284 Sayılı Kanun başta olmak üzere, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine yönelik mevzuatın anlatıldığı toplantılarda, dinleyicileri aktif olarak konunun tartışılmasına teşvik eden bir yöntem izlenmiştir. Söz almak isteyen bütün katılımcılara söz verilmiş, sorunlar ve çözüm yolları tartışılmıştır.

Katılımlı, uygulamalı izleme yöntemiyle toplanan veriler, uluslararası sözleşmeler ışığında değerlendirilerek; kadın haklarının kullanılmasını, kadına yönelik şiddetin önlenmesini engelleyen sebeplerle iç hukuk alanındaki eksiklikler ve uygulamadaki aksaklıkların tespiti amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda not ettiğimiz ve KAMER Vakfı’nca tarafımıza ulaştırılan veriler; kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmalarında ortaya çıkan sorunların, sadece uygulama ve uygulayıcılardan kaynaklanan sorunlar olmadığını, bunlar yanında yasal düzenlemelerdeki eksiklikler, belirsizlikler ve yargısal makamların yorumları ve içtihatlarının da sorunun önemli parçaları olduğunu ortaya koymuştur.

 

Proje uygulamasında Öne çıkan sorunlar

 

Proje uygulama sürecinde tespit edilen sorunlar aşağıdaki başlıklarda toplandı ve bu başlıklar altında incelendi. İlk planda KAMER Vakfı’na başvuran ve maruz kaldığı şiddetin ve kötü muamelenin önlenmesini talep eden kadınların sorunları arasından toplam 431 vaka örneklem olarak alındı. Bu vakalar ve toplantılarda tartışılan konuların değerlendirilmesi sonucunda sorunların, başlıca aşağıdaki başlıklardan oluştuğu gözlendi.

 

 

  • Evlilik İçi Tecavüz
  • Zorla Evlendirme ve Erken Evlilik
  • Çocuğa Yönelik Şiddet  
  • Ensest
  • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar