Çocuk Çalışmaları: Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek

Her Kadın İçin Bir Fırsat Programı

Çocuk Çalışmaları: Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek

shadow

Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek Projesi

Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek projesi, kadınlar, erkekler ve çocuklarla aynı anda gerçekleştirecek bir projedir. Hem kadınların hem de erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerini fark edip sorgulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.


Beraber Oynama Grubu El Kitabı

KAMER, olumlu sonuçlar aldığı bütün çalışmalarıyla ilgili yöntemleri el kitabı olarak yayınlamaya, yıllar içinde edindiği bilgi ve deneyimi tüm kadın kuruluşları ya da diğer kuruluş ve kişilerle paylaşmaya özen göstermektedir.


Beraber Oynama Grubu Programı

KAMER Vakıf Çocuk Çalışmaları Proje Ekibi 14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansına Beraber Oynama Grubu Programı isimli sunumla katıldı.


Tuvalet Eğitimi El Kitabı

2005 yılında KAMER Vakfı tarafından basılan Tuvalet Eğitimi el kitabı farklı meslek gruplarından olumlu geri bildirimler almış ve çocukların bu alandaki gelişim ve eğitimlerine katkı sağlamıştır.