Kadının İnsan Hakları

Çalışmalarımız

Kadının İnsan Hakları

shadow

 

Bu rapor hazırlanırken programın 2012 - 2013 yılı ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra 2010 - 2013 yılları arasındaki üç yılın karşılaştırmalı değerlendirmesi de yapıldı. Üç yılın verileri arasındaki çapraz değerlendirmeler yapılan çalışmaların somut sonuçlarını görmek açısından çarpıcı oldu.

Bu değerlendirmeler bize hane ziyaretleri ve diğer farkındalık çalışmalarının olumlu somut sonuçlarını görmemiz açısından etkili oldu.   Bir kez daha anladık ki toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratıcı çalışmalar kadınlarla tek tek görüşülerek çalışıldığında son derece verimli olmaktadır.  Çünkü tek tek ziyaretler sırasında hem kadınların durumunu tespit etmek hem toplumsal cinsiyet roller konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak hem de hak talebi durumunda başvurabilecekleri kurum ve kuruluşları tanımalarını sağlamak mümkün olabilmektedir. Sayısal veriler ancak bu gibi somut sonuçlar elde edildiği zaman anlamlı olabilmektedir. Kadınlardaki farkındalıklar önemli bir talep yaratmakta ve bu taleplerin özelliğine bağlı olarak hizmetlerin niteliği değişmekte ve artmaktadır.

Her kadının çevresindeki 10 kadına fark ettirmeye çalıştığını ve her kadının ortalama 5 çocuktan sorumlu olduğunu bilmek hem harcanan çabanın hem de elde edilen sonuçların önemini arttırmaktadır.

Program kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili önemli sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. Faaliyetlerle ilgili ayrıntılı bilgi faaliyet çizelgesinin ilgili bölümlerinde yer almaktadır.