Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek Projesi

Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek Projesi

Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek projesi, kadınlar, erkekler ve çocuklarla aynı anda gerçekleştirecek bir projedir. Hem kadınların hem de erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerini fark edip sorgulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir davranış belirleme sürecidir.

Erken çocukluk dönemi olarak tanımlanan 0-6 yaş arasındaki dönemde eğitimin temelleri atılır. Erken çocukluk eğitimi ilk olarak aile de başlar ve okul öncesi eğitim kurumlarında devam eder. 

KAMER Vakfı için erken çocukluk dönemi eğitimi hayal ettiğimiz yeni dünyanın yeni dil ve davranışlarının oluştuğu başlangıç noktasıdır. Cinsiyetçiliği önleyecek bir zihniyet değişimi sağlamak için yapılacak en iyi yatırımın, erken çocukluk dönemine yapılan yatırım olacağını düşünüyoruz.

KAMER Vakfı “Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek Projesi” ile erken çocukluk dönemi eğitimi alanında geliştirdiği eşitlikçi, katılımcı, farklılıkların beraberliğini sağlayan, şiddet ve cins ayrımcılığını reddeden, yaparak- yaşayarak öğrenmeyi savunan, evrensel düşünüp yerelin olumlu özelliklerini yaşatan, yaratıcılığı ortaya çıkaran eğitim modelini yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek projesi, kadınlar, erkekler ve çocuklarla aynı anda gerçekleştirecek bir projedir. Hem kadınların hem de erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerini fark edip sorgulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında ev ziyaretleriyle başlayan tanışmayı çocuk ve ebeveynlerin birlikte ve ayrı ayrı katılacağı aşağıdaki çalışmalar izleyecektir: 

-Mahalle Toplantıları,

-Farkındalık Çalışmaları,

-Beraber Oynama Grupları 

-Çocuk Şenlikleri