Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli Gaziantep'te Yapıldı

Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli Gaziantep'te Yapıldı

Her Kadın İçin Bir Fırsat Programı / Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Çalışmaları

Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli Gaziantep'te Yapıldı

shadow

 

Çocuk yaşta evlilikler, ülkelerin, kültürlerin, dinlerin ve etnik kökenlerin ötesine geçen evrensel ve kapsamlı bir insan hakları sorunu olarak mülteciler arasında da yaygın biçimde gözlemlenmektedir. Bu can yakıcı soruna karşı farkındalığı artırmak amacıyla, KAMER Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından Suriyeli erkek sığınmacıların katılımıyla, 12 Ekim 2017 tarihinde Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli düzenlendi.

 

Panelde, çocuk yaşta evlilikler konusu, hukuki, sağlık ve dini boyutları ile konularında uzman konuşmacılar tarafından ele alındı. Klinik psikolog Jülide Aral'ın moderatörlüğünü yaptığı panele 252 sığınmacı erkek katıldı. 

 

Panelde UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, çocuk yaşta evliliklerin sağlığa ve yaşam kalitesine olumsuz etkilerine dikkat çekti. Çocuk yaşta evliliklerin hukuki boyutunu anlatan konuşmacı Avukat Şafak Yılmaz ise, Türk Ceza Kanununa göre 18 yaşın altındaki evliliklerin yasaların kabul ettiği bir durum olmadığını söyledi. Türkiye’de çocukları erken yaşta evlendirmenin yasalara göre suç olduğu, erken evliliğin yasal olarak geçerli bir evlilik olmadığı vurgulandı.  İslam hukukuna göre erken evlilik konusunu anlatan konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri Güler ise, bütün toplumlarda erken yaşta evliliğin can yakıcı bir sorun olduğunu dile getirdi. Konuşmacı, evlilik sözleşmesinin en kutsal bir sözleşme olduğunu, bu sözleşmenin kadın ve erkeğe hak ve yükümlülükler getirdiğini söyledi. Güler, İslam dininde evlenecek tarafların reşit olması gerektiğini belirten ayet olduğunu, ve evlilikle ilgili hadislerin, evlenecek kadın ve erkeğin oluru ve rızasının alınmasını gerektirdiğini söyledi.