O Köy Bizim Köyümüzdür Projesi

Çalışmalarımız / O Köy Bizim Köyümüzdür Projesi

O Köy Bizim Köyümüzdür Projesi

shadow

 

“O Köy Bizim Köyümüzdür Projesi”

Özet Bilgi

 

“O Köy Bizim Köyümüzdür” projesi KAMER Vakfı Siirt Şubesi tarafından KAMER Vakfı Batman Şubesi ile birlikte, Siirt ve Batman Barolarının ortaklığı ile yürütülmekte ve Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir.

Uygulama süresi bir yıl (12 ay) olan projenin temel hedefleri:

-Kız çocuklarının okula gönderilmesi konusunda katkı sağlamak,

-Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerini engellemek için toplumsal bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,

-Namus cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete engel olmaktır.

Projenin, kültür ve geleneklerimizin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit ederek, alternatif uygulamalar geliştirmek ve uygulanabilir olmalarını sağlamak konusunda katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

O Köy Bizim Köyümüzdür projesinin hedeflerine ulaşabilmek için:

-İlçe Kaymakamlarının desteği ile Siirt ve Batman’a bağlı köylerdeki muhtar, jandarma, öğretmen, imam gibi söz sahibi kişiler ile ilçe merkezlerinde toplantılar yapılması,

-Bu toplantılarda hukukçular ve din adamlarının desteği ile kız çocuklarının eğitim hakkı, erken ve zorla evlendirmeler, şiddet ve namus adına işlenen cinayetlere konularında farkındalık, duyarlılık yaratılması ve işbirliği başlatılması,

- Siirt ve Batman illerine bağlı toplam 555 köyün ziyaret edilerek hem köy muhtarları, öğretmenleri ve jandarma ile görüşülmesi hem de her köyden 18-29 yaş aralığındaki 5’er kadınla görüşüp iletişim kurulması planlanmaktadır.

 

-Bu ziyaretler sırasında kadınlara eğitim hakkı, evlilik yaşı ve olası bir şiddet durumunda yasal haklarını ve başvurabilecekleri kurum ve kuruluşlar da tanıtılmış olacaktır.

O Köy Bizim Köyümüzdür Projesinin sloganı:

“Kızını okut, bırak senin yanında büyüsün, ona kıyma!” olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmaların sonunda köylerdeki durumun izlenerek başarılı köylerin çeşitli yöntemlerle ödüllendirilmesi, böylece olumlu uygulamaların teşvik edilmesi planlanmaktadır.

Proje ile hem Siirt ve Batman’da yaşayan kadınlar, aileler ve toplum için olumlu gelişmeler sağlaması hem de benzeri henüz uygulanmamış bu projeden elde edilecek deneyimler ile uygulanabilir ve tekrarlanabilir yöntemler yaratılması ve başka illerde de uygulanması amaçlanmaktadır.

O Köy Bizim Köyümüzdür projesinin faaliyetleri aşağıdaki gibi planlanmaktadır:

Valilik ziyaretleri

İki ilin Valileri ziyaret edilecek, proje anlatılacak ve destek istenecektir.

İlçe Kaymakamları ile görüşmeler

İki ilin toplam 13 ilçesi vardır. 13 ilçenin kaymakamlıkları ziyaret edilecek, proje tanıtılacak, yürütülecek çalışmalar için destekleri istenecektir.

İlçe toplantıları için hazırlık çalışmaları

İlçe Kaymakamlarının görüşleri doğrultusunda mekân, katılımcılar ve verilecek mesajlar için hazırlıklar yapılacaktır.

İlçelerde yapılacak toplantılar

Siirt iline bağlı toplam 283 köy, Batman iline bağlı toplam 272 köy mevcuttur. Siirt için toplam13 toplantı, Batman için toplam 11 toplantı planlanmaktadır. İki il için toplam 24 toplantı yapılacağı ve bu toplantılara uygulayıcı ve kadınlardan 100'er kişinin katılacağı toplam katılımcı sayısının 2.400 kişi olacağı öngörülmektedir.

Köy ziyaretleri

İlçelerde yapılacak toplantılara katılım sağlayan köylere akabinde ziyaretler yapılacak, köy muhtarları, öğretmenleri, jandarma ve kadınlar kendi doğal ortamları içinde ziyaret edilecektir. Köy ziyaretlerinde eğitim hakkı, erken ve zorla evlendirmeler, şiddet ve namus adına işlenen cinayetler konusunda sohbetler yapılması planlanmaktadır. Köylere kiralanacak araçlarla iki ayrı grup halinde gidilmesi, böyle bir planlama ile toplam 555 köyün üç ayda tamamlanmış olması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar İst. Üniv. Doç. Dr. Ufuk Sezgin'in koordinatörlüğünde KAMER ekibi tarafından yapılacaktır.

Gelişmeleri içeren bir rapor hazırlanması

Projenin tüm süreçlerini, uygulanan yöntemleri, sonuçları içeren bir rapor hazırlanacaktır.

Final toplantısı

Yapılacak final toplantısına projeye destek veren, katılım sağlayan, yararlanan tarafların ve basının katılımı sağlanacaktır. Proje deneyimi ve geliştirilen yöntem paylaşılacaktır.