Cinsiyet Eşitliği için Yerinden Yönetim Modeli CE-YYM

Cinsiyet Eşitliği için Yerinden Yönetim Modeli CE-YYM

KAMER Yayınları

Cinsiyet Eşitliği için Yerinden Yönetim Modeli CE-YYM

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken “yerinden yönetimin güçlendirilmesi” için yerel yönetime talip olan adaylardan beklentilerimizi dile getirmek istiyoruz.

 •  Yerel siyasetçilerin toplumsal cinsiyet farkındalığına ve duyarlılığına sahip olması sağlanmalıdır.
 •  Yerel yönetimler Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamalı ve uygulamaya başlamalıdır.
 •  Eşitlik Birimleri kurulmalıdır.
 •  Kent Konseyleri ve Kadın Meclisleri kurulmalıdır.
 • Yerel Eşitlik Stratejik Planları (YESP) ve Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP) yapılmalı, sahiplenilmeli ve uygulanmalıdır.
 •  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme yapılmalıdır.
 •  Kadınların kamusal yaşama katılımının güçlenmesini sağlayacak hizmet kurumları açılmalıdır.
 •  Kadınların yerel siyasete katılımı arttırılmalıdır.
 • Yerelde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri geliştirilmelidir.
 • Sorunlar yerelde tespit edilmeli, çözümler yerelden üretilmelidir.
 • Ve yerel yöneticiler kapsayıcı olmalıdır.
 • Sadece kendi yandaşları ile çalışmamalı tüm STK’lara aynı mesafede durmalıdır.
 • Merkezi Yönetim Yerinden Yönetimin güçlenmesine katkı sağlamalıdır.