Yasa/Genelgeler

Yasa/Genelgeler

Yasa/Genelgeler2006/17 Sayılı Genelge

2006/17 Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler Yasası6284 Sayılı Yasa

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.